دسته بندی: حیوانات شگفت انگیز

مجلات حیوانات شگفت انگیز

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 3

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 3 یکی از مجلات نشر نبات بوده که به منظور آشنا کردن کودکان با حیوانات تهیه شده است. مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول و صادق شهید ثالث سردبیر این مجله هستند. این مجله نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز مناسب خواهد بود چرا که اطلاعات جالبی را در مورد حیوانات ارائه داده است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 2

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 2 مجله‌ای از نشر نبات است که نه تنها برای کودکان بلکه توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله مجتبی سادات سرکی می‌باشد و سردبیری آن را صادق شهید ثالث برعهده دارد. یازده عنوان موجود در این مجله به توصیف اطلاعاتی در مورد حیوانات می‌پردازد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 1

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 1 مجله‌ای از نشر نبات است که به جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با حیوانات جمع آوری و تهیه شده است. این مجله به سردبیری صادق شهید ثالث بوده و صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی است. این مجله 11 عنوان را در خود جای داده است که شامل اطلاعات همچون نحوه زندگی، غذا و ویژگی های حیوانات بوده تا کودکان آن ها بشناسند.