دسته بندی: مجله نبات (7 تا 12 سال)

مجله نبات (7 تا 12 سال)

مجله نبات شماره 84

مجله نبات شماره 84 یکی دیگر از مجلات سرگرم کننده‌ای است که نشر نبات به جهت تقویت مهارت‌های زندگی در کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار منتشر کرده است. موسسه فردای روشن کودک صاحب امتیاز این مجله بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاورین مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر این مجله را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 82

مجله نبات شماره 82 مجله‌ای آموزنده و سرگرم کننده برای کودکان 7 تا 12 سال است که نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار چاپ کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا مشاوران مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر آن را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 81

مجله نبات شماره 81 از جمله مجلاتی است که نشر نبات برای آموزش مهارت‌های لازم به کودکان 7 تا 12 سال در قالب داستان، سرگرمی و ترانه‌های کودکانه به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد منتشر کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول آن هستند. مدیریت بازرگانی و کارشناسی شعر این مجله به ترتیب شهرزاد کامکار و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 80

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 79

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 78

مجله نبات شماره 78 ماهنامه‌ای بی‌نظیر از نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار، برای کودکان 7 تا 12 سال است که با استفاده از داستان، بازی و ترانه‌های سرگرم کننده مهارت‌های سنی همچون مهارت‌های شنیداری، دیداری، قوه تخیل و حل مسئله را در آن‌ها تقویت می‌کند.

مجله نبات شماره 77

مجله نبات شماره 77 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار برای رده سنی کودکان 7 تا 12 می‌باشد. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول مجله می‌باشند و کارشناس ادبی و گرافیست آن به ترتیب لاله جعفری و اندیشه رنجبر هستند.

مجله نبات شماره 76

مجله نبات شماره 76 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار برای تقویت و آموزش مهارت‌های کودکان در رده سنی 7 تا 12 سال انتشار یافته است. مشاور مدیر مسئول این مجله حسین انصاری و محمدرضا معدنی می‌باشند و صاحب امتیاز آن موسسه‌ی فردای روشن کودک است. مشاور دبیر و کارشناس ادبی مجله لاله جعفری و گرافیست کار آن اندیشه رنجبر هستند. با این مجله بی‌نظیر از نشر نبات همراه ما باشید.

مجله نبات شماره 75

مجله نبات شماره 75 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار مجله‌ای از نشر نبات می‌باشد که برای آموزش و رشد مهارت کودکان در رده سنی 7 تا 12 سال انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی می‌باشند. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاور مدیر مسئول و لاله جعفری مشاور سردبیر و کارشناس ادبی این مجله هستند.

مجله نبات شماره 74

مجله نبات شماره 74 مجله‌ای دیگر از نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار بوده که برای آموزش و تقویت مهارت‌های سنی کودکان 7 تا 12 سال منتشر شده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاورین مدیر مسئول این مجله بی‌نظیر هستند.