مجله نبات شماره 84

مجله نبات شماره 84 یکی دیگر از مجلات سرگرم کننده‌ای است که نشر نبات به جهت تقویت مهارت‌های زندگی در کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار منتشر کرده است. موسسه فردای روشن کودک صاحب امتیاز این مجله بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاورین مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر این مجله را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 82

مجله نبات شماره 82 مجله‌ای آموزنده و سرگرم کننده برای کودکان 7 تا 12 سال است که نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار چاپ کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا مشاوران مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر آن را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 81

مجله نبات شماره 81 از جمله مجلاتی است که نشر نبات برای آموزش مهارت‌های لازم به کودکان 7 تا 12 سال در قالب داستان، سرگرمی و ترانه‌های کودکانه به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد منتشر کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول آن هستند. مدیریت بازرگانی و کارشناسی شعر این مجله به ترتیب شهرزاد کامکار و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 80

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 79

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 78

مجله نبات شماره 78 ماهنامه‌ای بی‌نظیر از نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار، برای کودکان 7 تا 12 سال است که با استفاده از داستان، بازی و ترانه‌های سرگرم کننده مهارت‌های سنی همچون مهارت‌های شنیداری، دیداری، قوه تخیل و حل مسئله را در آن‌ها تقویت می‌کند.

مجله نبات شماره 77

مجله نبات شماره 77 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار برای رده سنی کودکان 7 تا 12 می‌باشد. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول مجله می‌باشند و کارشناس ادبی و گرافیست آن به ترتیب لاله جعفری و اندیشه رنجبر هستند.

مجله نبات شماره 76

مجله نبات شماره 76 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار برای تقویت و آموزش مهارت‌های کودکان در رده سنی 7 تا 12 سال انتشار یافته است. مشاور مدیر مسئول این مجله حسین انصاری و محمدرضا معدنی می‌باشند و صاحب امتیاز آن موسسه‌ی فردای روشن کودک است. مشاور دبیر و کارشناس ادبی مجله لاله جعفری و گرافیست کار آن اندیشه رنجبر هستند. با این مجله بی‌نظیر از نشر نبات همراه ما باشید.

مجله نبات شماره 75

مجله نبات شماره 75 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار مجله‌ای از نشر نبات می‌باشد که برای آموزش و رشد مهارت کودکان در رده سنی 7 تا 12 سال انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی می‌باشند. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاور مدیر مسئول و لاله جعفری مشاور سردبیر و کارشناس ادبی این مجله هستند.

مجله نبات شماره 74

مجله نبات شماره 74 مجله‌ای دیگر از نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار بوده که برای آموزش و تقویت مهارت‌های سنی کودکان 7 تا 12 سال منتشر شده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاورین مدیر مسئول این مجله بی‌نظیر هستند.