مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 14

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 14 از جمله مجلات نشر نبات به سردبیری صادق شهید ثالث بوده که به جهت آشنایی کودکان 3 تا 13 سال با حیات وحش و جانوران موجود در آن چاپ شده است. مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله بی‌نظیر می‌باشد. طراحی لوگو و صفحه بندی آن را رسا تاسه برعهده داشته و ساناز کریمی و شهاب صادقی گرافیست‌های آن هستند. مدیریت بازرگانی این مجله را نیز شهریار کامکار برعهده داشته است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 12

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 12 مجله‌ای آموزنده و سرگرم کننده‌ای از نشر نبات به سردبیری صادق شهید ثالث، برای آشنایی کودکان 3 تا 13 سال با حیوانات جیات وحش چاپ شده است. مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله‌ی بی‌نظیر است. ساناز کریمی و شهاب صادقی گرافیست‌های این مجله بوده و شهریار کامکار مدیریت بازرگانی آن را برعهده داشته است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 11

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 11 یکی از مجلات بی‌نظیر نشر نبات برای کودکان 3 تا 13 بوده که مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن است. این مجله به سردبیری صادق شهید ثالث برای آشنایی کودکان با حیوانات حیات وحش چاپ شده است. ساناز کریمی و شهاب صادقی گرفیست‌های این مجله بوده و شهریار کامکار مدیریت بازرگانی آن را برعهده داشته است.

مجله نبات شماره 84

مجله نبات شماره 84 یکی دیگر از مجلات سرگرم کننده‌ای است که نشر نبات به جهت تقویت مهارت‌های زندگی در کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار منتشر کرده است. موسسه فردای روشن کودک صاحب امتیاز این مجله بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاورین مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر این مجله را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 82

مجله نبات شماره 82 مجله‌ای آموزنده و سرگرم کننده برای کودکان 7 تا 12 سال است که نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار چاپ کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن است. حسین انصاری و محمدرضا مشاوران مدیر مسئول هستند و کارشناسی ادبی و کارشناسی شعر آن را به ترتیب لاله جعفری و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 81

مجله نبات شماره 81 از جمله مجلاتی است که نشر نبات برای آموزش مهارت‌های لازم به کودکان 7 تا 12 سال در قالب داستان، سرگرمی و ترانه‌های کودکانه به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد منتشر کرده است. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول آن و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول آن هستند. مدیریت بازرگانی و کارشناسی شعر این مجله به ترتیب شهرزاد کامکار و طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 80

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 79

مجله نبات شماره 79 ماهنامه ای برای کودکان 7 تا 12 سال به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار است که امتیاز آن متعلق به موسسه‌ی فردای روشن کودک بوده و نشر نبات در مرداد ماه سال 1397 منتشر نموده است. مجتبی سادات سرکی مدیر مسئول و حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول هستند. مشاوره سردبیر و کارشناسی ادبی این مجله بی‌نظیر را لاله جعفری و کارشناسی شعر آن را طیبه شامانی برعهده داشته‌اند.

مجله نبات شماره 78

مجله نبات شماره 78 ماهنامه‌ای بی‌نظیر از نشر نبات به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار، برای کودکان 7 تا 12 سال است که با استفاده از داستان، بازی و ترانه‌های سرگرم کننده مهارت‌های سنی همچون مهارت‌های شنیداری، دیداری، قوه تخیل و حل مسئله را در آن‌ها تقویت می‌کند.

مجله نبات شماره 77

مجله نبات شماره 77 به سردبیری مجتبی سادات سرکی و شهرزاد کامکار برای رده سنی کودکان 7 تا 12 می‌باشد. صاحب امتیاز این مجله موسسه فردای روشن کودک بوده و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی است. حسین انصاری و محمدرضا معدنی مشاوران مدیر مسئول مجله می‌باشند و کارشناس ادبی و گرافیست آن به ترتیب لاله جعفری و اندیشه رنجبر هستند.